top of page
Zoeken
  • Frans Douw

In Memoriam Hans Tulkens. Met Jos Verhagen

Op 16 april j.l. overleed een bijzondere man, Hans Tulkens, op 91-jarige leeftijd.

Hij was een voorbeeld en inspiratie voor velen zoals ook voor Frans Douw, host van de Prison Show.


Hans Tulkens was directeur gevangeniswezen van 1975 tot 1985 en later bijzonder hoogleraar Penologie in Groningen. Hij was een groot pleitbezorger van de humanisering van het strafrecht en voorstander van alternatieve sancties in plaats van de in zijn ogen nutteloze en schadelijke korte gevangenisstraffen. Zijn nota Taak en Toekomst gaf richting aan grote veranderingen bij de ten uitvoerlegging van het gevangeniswezen. Hans werd door toenmalig minister Korthals Altes “te soft” bevonden en in 1985 vervangen door de uit het zakenleven afkomstige Greven.


We spreken Jos Verhagen over Hans Tulkens. Jos zelf is overigens ook niet de minste als het om gevangeniswezen gaat.

Jos Verhagen studeerde cum laude af in sociologie en criminologie en was het grootste deel van zijn werkend bestaan plv. directeur Beleidszaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).


Na pensionering in 2006 is hij actief gebleven op gebied van delinquentenzorg. Hij was werkzaam als gastconservator bij het gevangenismuseum en is freelance schrijver met specifieke kennis van sociologie, criminologie en geschiedenis.


Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.


Reacties ontvangen wij graag.

Ze zijn welkom op onze Twitter of Facebook (Prisonshow), via info@prisonshow.nl of via een opmerking op Podbean.


Publicatie: Vrijdag 24 april 2020.

Link naar de betreffende aflevering.Recente blogposts

Alles weergeven

De Verklaring van 30 november

Wij van de Stichting Herstel en Terugkeer zijn een vraagbaak voor media, politiek en organisaties om vanuit onze deskundigheid te reageren op onderwerpen rond delict, straf, herstel en terugkeer. Soms

Comments


bottom of page