top of page
8660884948_a10dd1c38b_c.jpg

Families Gevangen

Marijke en Gerda hebben in samenwerking met naasten van gedetineerden een cursus ontwikkeld voor ‘achterblijvers’ die door  Stichting Herstel en Terugkeer wordt aangeboden. Onder ‘achterblijvers’ verstaan wij de partner, het gezin, de familieleden en overige naasten van mensen die gedetineerd zijn. De cursus ‘Families Gevangen’ is een uniek en nieuw aanbod en wordt gegeven door Marijke (een ervaren gz-psycholoog), Gerda (socioloog-criminoloog) en Heleen (ervaringsdeskundige).   

De cursus is interactief, er is veel tijd en ruimte voor de persoonlijke verhalen, en er is een vertrouwelijke sfeer waarin de deelnemers geloofd en gerespecteerd worden. Dat is nodig, omdat achterblijvers voelen dat ze in een isolement zijn geraakt, de omgeving zich afkeert en zelfs medeschuldig maakt (‘Het ligt aan de opvoeding’), ook doordat zij door schaamte en schuldgevoelens de omgeving mijden en zelfs goede vrienden en familieleden niet informeren over wat er aan de hand is. Er is aandacht voor jou, jouw relatie met de gedetineerde, de relaties binnen het gezin, met familie en met de omgeving.

"Dit is nodig om verder te komen, want je bent erg op jezelf teruggeworpen. Je komt weer aan jezelf toe, dat is waardevol. Jullie geven het gevoel er niet alleen voor te staan, er zijn meer mensen die dit meemaken. Dat roept een veilig gevoel op."

Achterblijver 

Het programma bestaat uit 6 sessies van 120- 180 minuten. De deelnemers leren welke rol(len) zij hebben binnen de relatie, kijken naar de manier waarop deze door gezinsleden worden ingevuld en ervaren welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. We kijken naar de verandering die is ontstaan door de detentie van het familielid en verkennen hoe de rollen en onderlinge banden binnen het gezin en de relatie op een positieve manier kunnen vormgeven.

De deelnemers krijgen zo een ‘gereedschapskist’ waarmee zij de relatie met de gedetineerde, gezin, familie en met hun omgeving kunnen onderhouden, verbeteren en waar nodig herstellen. De cursus sluit aan bij herstelrecht en is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën, die op een praktische manier zijn uitgewerkt.

‘Je begrijpt elkaar gauw, je zit in hetzelfde schuitje, je vangt de signalen op.  De eerste keer viel al een last van mijn schouders. Mensen begrijpen je.’

Achterblijver

Praktische informatie

In oktober 2022 wordt de cursus weer georganiseerd. Een groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers. De cursus is voor alle naasten van gedetineerden: ouders, partners, kinderen, vrienden, vriendinnen en andere relaties van 18 jaar en ouder.   

Je kunt je hiervoor aanmelden bij Stichting Herstel en Terugkeer. Na je aanmelding wordt telefonisch contact opgenomen voor een eerste kennismaking, om uitleg en informatie te geven en de eerste vragen te beantwoorden. 

 

Je kunt je aanmelden via ons contactformulier waarna we zo snel mogelijk (meestal binnen 24 uur) contact met je op zullen nemen: 

Kosten: gratis

Locatie: Amsterdam-West, het adres wordt bekend gemaakt na aanmelding

 

Bijeenkomsten:

1e vrijdag 30 september 10 tot 13 uur

2e vrijdag 14 oktober 10 tot 13 uur

3e vrijdag 28 oktober 10 tot 13 uur

4e vrijdag 11 november 10 tot 13 uur

5e vrijdag 25 november 10 tot 13 uur

6e vrijdag 9 december 10 tot 13 uur

Wij zorgen voor een eenvoudige lunch.

Gerda van’t Hoff

is socioloog-criminoloog, nu gepensioneerd, maar tot vijf jaar geleden beleidsadviseur bij DJI, op het gebied van gezondheidszorgbeleid en detentieklimaat voor gedetineerden.

DSC_0039.JPG
Marijke.jpg

Marijke van Genabeek
is een zeer ervaren gz-psycholoog, gespecialiseerd in systeem(gezins-) therapie, kinder-jeugdpsychologie en traumatherapie. Zij is nu gepensioneerd, tot voor kort was zij directeur zorg en behandeling van de drie Rijks jeugdinrichtingen van DJI in Nederland.

bottom of page