8660884948_a10dd1c38b_c.jpg

Families Gevangen

Stichting Herstel en Terugkeer heeft deze zomer (2021) als proef een cursus aangeboden aan een kleine groep ‘achterblijvers’. De cursus ‘Families Gevangen’ is een uniek en nieuw aanbod die is ontwikkeld en wordt gegeven door Gerda van’t Hoff & Marijke van Genabeek. Gaandeweg wordt de cursus samen met de deelnemers doorontwikkeld.  

Onder ‘achterblijvers’ verstaan wij de partner, het gezin, de familieleden en overige naasten van mensen die gedetineerd zijn, de minimumleeftijd van deelnemers is 18 jaar.

De deelnemers en de trainers zijn positief over het verloop en de resultaten. Er is veel behoefte aan het kunnen vertellen, ventileren, geloofd en gerespecteerd te worden. De deelnemers ervaren dat ze in een isolement zijn geraakt. Deels doordat de omgeving zich van ze afkeert, en ze mede-schuldig verklaard ‘Het ligt aan de opvoeding’, en deels doordat zij door schaamte- en schuldgevoelens de omgeving mijden en zelfs goede vrienden en familieleden niet informeren over wat er aan de hand is. De relaties tussen partners, binnen het gezin en met de gedetineerde komen fors onder druk te staan. 

"Dit is nodig om verder te komen, want je bent erg op jezelf teruggeworpen. Je komt weer aan jezelf toe, dat is waardevol. Jullie geven het gevoel er niet alleen voor te staan, er zijn meer mensen die dit meemaken. Dat roept een veilig gevoel op."

Achterblijver 

Het programma bestaat uit vijf sessies van ongeveer drie uur. De deelnemers leren welke rol(len) zij hebben binnen de relatie, kijken naar de manier waarop deze door gezinsleden worden ingevuld en ervaren zij welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.  Vervolgens kijken we naar de verandering die is ontstaan door detentie van het familielid en verkennen we hoe de rollen en onderlinge banden binnen het gezin en de relatie op een constructieve manier kunnen worden herzien en/of verstevigd en/of hersteld. Het doel van de cursus is de deelnemers toe te rusten met een ‘gereedschapskist’ waarmee zij de relatie met de gedetineerde, in het gezin en met hun omgeving kunnen onderhouden, verbeteren en herstellen.  De cursus is gebaseerd op theorieën uit de psychologie, die op een praktische manier zijn uitgewerkt: cognitieve gedragstherapie; systeembenadering en het Good Lives Model.

‘Je begrijpt elkaar gauw, je zit in hetzelfde schuitje, je vangt de signalen op.  De eerste keer viel al een last van mijn schouders. Mensen begrijpen je.’

Achterblijver

In oktober dit jaar zijn we begonnen met een tweede groep achterblijvers. Heb je vragen of interesse in deelname voor toekomstige sessies? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Laat je naam, mailadres en eventueel telefoonnummer achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 

Gerda van’t Hoff

is socioloog-criminoloog, nu gepensioneerd, maar tot vijf jaar geleden beleidsadviseur bij DJI, op het gebied van gezondheidszorgbeleid en detentieklimaat voor gedetineerden.

DSC_0039.JPG
Marijke.jpg

Marijke van Genabeek
is een zeer ervaren gz-psycholoog, gespecialiseerd in systeem(gezins-) therapie, kinder-jeugdpsychologie en traumatherapie. Zij is nu gepensioneerd, tot voor kort was zij directeur zorg en behandeling van de drie Rijks jeugdinrichtingen van DJI in Nederland.