top of page
Zoeken
  • Frans Douw

De Verklaring van 30 november

Bijgewerkt op: 9 apr. 2021

Wij van de Stichting Herstel en Terugkeer zijn een vraagbaak voor media, politiek en organisaties om vanuit onze deskundigheid te reageren op onderwerpen rond delict, straf, herstel en terugkeer. Soms doen we dat door ons te laten interviewen, een stuk te schrijven of een filmpje op te nemen, maar vaak ook vragen we mensen uit ons netwerk om te reageren of zijn er stukken beschikbaar, bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, die geraadpleegd kunnen worden.


Omdat wij onafhankelijk willen zijn en niet willen spreken vanuit een politieke richting of bepaalde religieuze achtergrond is het belangrijk om duidelijk te zijn over de basiswaarden waar wij voor staan en van waaruit wij onze adviezen geven.


Wij zijn ondertekenaar van de Verklaring van 30 november 2019, opgesteld door een groep vrienden uit België en onze adviezen zijn altijd in lijn met de verklaring!


De verklaring is een document van gelijkgestemden dat langzaam zijn weg vindt door Nederland en België. Het is een gedachtengoed, een beweging en geen organisatie of instituut. Hieronder de Verklaring en de ondertekenaars.


Je ook nu nog de Verklaring onderschrijven. Je doet dit gewoon door een mail met die intentie te sturen naar deverklaringvan30november@gmail.com.


Verklaring van 30 november 2019


Wij geloven dat onderstaande hervormingen nodig zijn om een SAMENleving te maken waarin mensen bevrijd worden van de honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen:


° de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en natuur, met een boekhouding waarin de bescherming van mens en natuur verankerd wordt;


° domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald; onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie zijn domeinen waar winst niet mag nagestreefd worden;


° zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst;


° er wordtbewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei;


° de overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom en voor het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens


° de emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als “Werk”, “Productiviteit” en “Vooruitgang” te herdenken en te herdefiniëren.


Ondertekenaars van de Verklaring van 30 november 2019


Hans Claus Anniek Gavriilakis

Ilse Kerkove Lieven Nollet

Hans Vanhaesebroeck Marie-Ange Demuysere

Nikolaas Bullynck Universiteit voor Maatschapp.Belang vzw An Vanhulle

Nathalie van Eeden Bernard van der Kar

Fairisme vzw Dirk Tuypens

András László Commons Lab Antwerpen Vzw

Mattias Van Hulle Soetkin Vervaet

Piet Herregods Herman Vervaet

Marleen Verschraegen Patrick Deboosere

Anneleen De Bonte Sara Brankaer

Eric Boydens Koen Timmerman

Marie Loop Kristien De Boodt

Ria Baeck Frans Douw

Gert Jan Slump Katelijne Vervaet

Lieven De Pril Geert Six

Thomas Van Walle Wichert van Bethlehem

Marleen Brutyn Paul Pataer

Roger De Zitter Arne de Jaegere

Paul Verhaeghe Jan Welffens

Greet Verbruggen Peter de Ridder

Peter Vervaet Jac Debruyn

Franky De Cooman Johan Melotte

Nicole Van Overstraeten Jeroen Laureyns

Reginald Deschepper Happonomy vzw

Dominique Willaert Xenia Orgielewski

Mark Anthierens Christelijke Mutualiteiten

Dirk De Wachter Jan Van Vaek

Koen De Waegenaere Pax Christi

Matthias Schoenaerts Jean-Louis Bosmans

Joost Benoit Vanessa Pauwels

Jonas Van der Slycken Veronique Aicha

Eddy Van Hemelrijck Geert Degrande

Mischa Verheijden Elke Leyman

r-evolutie re-story

Peter Wouters Jef Vermaere

Christophe Bohn Rita Audenaert

Eva Van Tulden Nele Carlier

Bob de Wit Anke Siegers

Jan Rotmans Dorothy Arts

Kristine Beckers Filip van Meenen

Ingrid Larik Werner Sels

Ron Van Es Jan Dewitte

Greet Heylen Katrien Van Kerkhoven

Veerle Huygen Wim Van Cappellen

Jan Bossuyt Serge Dielens

Frederic Meyvaert Kimberley Vande Walle

Els Hertogen Jan Ducheyne

Noortje Wiesbauer Joris De Draeck

Wally Goyvaerts Gaya Vanstraelen

Jos Wouters Cindy Lambert

Nicole Schreppers Rob Adank

Maarten Van Damme Christophe Busch

Aurélie De Cock Roger Deylgat

Dirk Holemans Elisa Bulckens

Marc Van Craen Raymond Vandebeek

Frans Declerck Ellen Comhaire

Marieke Van Coppenolle Chaïm De Mulder

Stephen Feldman Will van Broekhoven

Geert Boydens Gert De Nutte

Marleen Van Esser Steven Mahieu

Rik Pinxten Lennart Soberon

Amaury de Cocqueau Rudi Deruytter

Henk de Smaele Kurt Defrancq

Koen Vandyck Vera Vermassen

Leo van de Voort Anne Marescaux

Leen van den Berg Benedikte Zitouni

Jan De Cock Madeleen Mulder

Jacques Dierckx Without Walls

Agnes Steenssens Theo Vaes

Christine Mussche Robur op Den Eik vzw

Nora Synaeve Eveline Coppin

Steven Vromman Gilbert Panis

Anne Martine Humblet Thibaut Georgin

B.Right Cathérine Keupers

Patricia Schellekens Reach Out vzw

Daniel Billiet Mathieu Bussels

Peter Callewaert Bea Claus

Thomas Matthys Peter Vandermeersch

Bart Schoovaerts Wim Callewaert

Hans Vanhaesebroeck Bart Dauwe

Bieke Callebert Eddy D’Haenens

Roland Moreau Martine Van Gheluwe

Luc Vanderschueren Bart De Bondt

Paul Cox Lynn Formesyn

Erik Baelus Lien Vrijders

Karin Hanus An Drieghe

Bert Vanhulle Michaël Vervoort


Recente blogposts

Alles weergeven

In Memoriam Hans Tulkens. Met Jos Verhagen

Op 16 april j.l. overleed een bijzondere man, Hans Tulkens, op 91-jarige leeftijd. Hij was een voorbeeld en inspiratie voor velen zoals ook voor Frans Douw, host van de Prison Show. Hans Tulkens was d

Comments


bottom of page