top of page
IMG-20211113-WA0005.jpg

Revijara Oosterhuis

VERHALEN

Mijn naam is Revijara Oosterhuis en ik ben de coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Ik zet mij in voor mensen zonder verblijfsvergunning die in gevangenissen worden vastgehouden in afwachting van een mogelijke uitzetting naar land van herkomst of een ander land. Van jongs af aan ben ik omringd geweest door mensen die te maken hebben gehad met een verblijfsproblematiek. Ik ben gefascineerd geraakt door grenzen en de mechanismen van in- en uitsluiting door de staat.

Ik heb culturele antropologie gestudeerd en werd geraakt door vragen als, "wat betekent het om burger te zijn?", "wie is onderdeel van de natie?", "welke rechten heb je als inwoner van een staat?" en "wat betekent burgerschap wanneer jij in een land leeft waar jij volgens de staat niet mag zijn?". Ik ben afgestudeerd met een onderzoek naar het uitzettingsbeleid van Spanje. Hierna heb ik nog een paar korte onderzoeken naar vreemdelingendetentiecentra aan Europese grenzen gedaan waarbij ik ook verschillende vreemdelingendetentiecentra heb bezocht. Daar zag ik mensen zonder verblijfsvergunning in stinkende cellen op elkaar gepropt, soms met verwondingen en in onhygiënische omstandigheden.

Van jongs af aan ben ik omringd geweest met mensen die te maken hebben gehad met een verblijfsproblematiek.

In Nederland worden mensen zonder verblijfsvergunning ook in vreemdelingendetentiecentra vastgehouden. Dat gebeurt op bestuursrechtelijke grond. Dit betekent dat zij in een gevangenis kunnen worden vastgehouden, met cellen, bewakers en alles erop en eraan, zonder dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd. Zij zitten daar omdat Nederland hen wil deporteren naar een ander land. Ik wil iets veranderen aan dit systeem en doe dat middels het Meldpunt Vreemdelingendetentie.

Als coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie begeleid ik een team van vrijwilligers en stagiairs. Elke dag bellen er mensen vanuit vreemdelingendetentie naar de helpdesk van het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Zij vertellen hoe zij in kale isoleercellen worden gestopt, hoe de bewaking hen bejegent en wat zij op een dag in vreemdelingendetentie doen. Ons team gaat ook regelmatig bij hen op bezoek, dat praat vaak toch wat makkelijker dan aan de telefoon.

De verhalen die we vanuit vreemdelingendetentie horen worden gedeeld op sociale media en in nieuwsbrieven. Ik vind het belangrijk dat de buitenwereld weet wat zich binnen de detentiemuren afspeelt. Veel mensen weten niet dat ongedocumenteerden in een gevangenis worden vastgehouden. Soms vraagt een thema een diepere analyse, daar schrijf ik dan een rapport of wetenschappelijk artikel over, wat we vervolgens gebruiken om mee te lobbyen voor betere detentieomstandigheden.

De mensen die vanuit vreemdelingendetentie bellen vragen vaak om hulp bij het indienen van klachten. Wij schrijven dan de klacht en dienen die namens klager in bij de beklagcommissie. Daar volgt dan een beklagzitting uit waarin het Meldpunt Vreemdelingendetentie de klager vertegenwoordigt. Ook als ongedocumenteerden vanuit vreemdelingendetentie worden uitgezet gaat er van alles mis. Zo wordt er isolatie toegepast en worden vrijheidsbeperkende middelen, zoals handboeien en tiewraps, gebruikt. Na de deportatie blijven wij spreken met mensen die zijn uitgezet en praten over hoe de uitzetting is verlopen, om bij misstanden officiële klachten in te dienen.

Het liefste zie ik helemaal geen vreemdelingendetentie in Nederland, maar zolang het nog bestaat, zet ik mij in om het zo humaan mogelijk te maken.

Wil je meer weten over het Meldpunt Vreemdelingendetentie, kijk dan op onze website of stuur een mij een mail. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is onderdeel van Stichting LOS (het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt).

Links:

Wil jij jouw verhaal vertellen,

of heb je een vraag?

bottom of page