top of page
Gerda_edited.jpg

Gerda 
van ’t Hoff

VERHALEN

Mijn naam is Gerda van ’t Hoff, ik woon in Amsterdam en ben gepensioneerd. Ik heb een lange loopbaan bij de Dienst Justitiële Inrichtingen achter de rug.

Begonnen als penitentiair verpleegkundige in de Bijlmerbajes en afgesloten als senior strategisch adviseur op het hoofdkantoor in Den Haag. 

In die ruim 25 jaar heb ik heel veel facetten van gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-inrichtingen en de mensen die er verblijven en werken leren kennen. Ook internationaal, als lid van de stuurgroep van WHO-Health in Prisons en als projectleider in internationale projecten, heb ik heel veel gevangenissen in Europa, zowel West-, Oost als Zuid Europa, Azië en Afrika mogen bezoeken. En een ding weet ik zeker: een goede gevangenis wordt niet gemaakt door luxe, door mooie cellen en glanzende vloeren, maar door het vakmanschap en de toewijding van de mensen die er werken. 

Ik ben nog steeds actief. Bij Stichting Vrienden van Pryluky, om professionals in jeugdinrichtingen en gevangenissen in Oekraïne te ondersteunen. Als lid van de adviescommissie van Aids Foundation East West(AFEW) in Kiev, Oekraïne, die zich vooral richten op risicogroepen voor HIV-Aids, Hepatitis en TBC, waaronder adolescenten, gedetineerden, drugsgebruikers en andere sociaal kwetsbare groepen. Voor Herstel en Terugkeer werk ik samen met anderen aan een cursus voor ‘achterblijvers’, de relaties en gezinnen van gedetineerden: een groep die om heel veel redenen meer aandacht verdient!

“Mensenrechten en in het bijzonder de gezondheidsrechten van gedetineerden gaan mij aan het hart.’’

Waarvoor je nu bij mij terecht kunt?

 

Meedenken kan altijd en als het nodig is weet ik veel mensen in mijn netwerk te vinden. Ik vind het leuk om projecten op te zetten of een workshop te geven. Het is fijn om mijn kennis en ervaring in te blijven zetten, voor de mensen die er werken én voor de mensen die er wonen. Mijn expertises zijn gezondheidszorg in detentie, waar ik ook geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg onder versta, ‘normalisering/leefklimaat', het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek en kennisdeling. Mensenrechten en in het bijzonder de gezondheidsrechten van gedetineerden gaan mij aan het hart. Ik heb veel ervaring in het doen van assessments, in Nederland, maar ook in Europese en Afrikaanse gevangenissen en jeugdinrichtingen.

 

Dus neem contact op, als ik met je mee moet denken of als ik wat voor je kan doen. 

 

Contact: via Stichting Herstel en Terugkeer.

Wil jij jouw verhaal vertellen,

of heb je een vraag?

bottom of page