top of page
HT_Bedel1.jpg

Bedel

Bayrak 

VERHALEN

Ik ben Bedel Bayrak, 33 jaar (1987) en opgeleid als antropoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het grootste

deel van mijn jeugd ben ik opgegroeid in Enschede.

Ik ben als 7 jarige ooit in navolging van mijn ouders aangekomen in Nederland vanuit Turkije, ik heb Koerdische roots. Ik heb een brede interesse voor politieke en maatschappelijke issues. Ik ben kritisch maar wel optimistisch wat betreft de potentie die de toekomst in petto heeft.

Momenteel werk ik als coördinator bij Stichting Herstel & Terugkeer en ben ik projectcoördinator bij Bonjo waar ik een onderzoek doe onder ervaringsdeskundigen en experts m.b.t. korte straffen. Bij mijn werk put ik ook uit mijn eigen ervaring als ervaringsdeskundige. Hiervoor heb ik onder andere 2 jaar gewerkt als projectcoördinator bij the Hague Peace Projects, een mensenrechtenorganisatie gevestigd in Den Haag.

“Je hebt geen ruggengraat als je nergens voor staat”

“Je hebt geen ruggengraat als je nergens voor staat” zei een goede vriend van mijn ooit. Dat is ook hoe ik in het leven probeer te staan. Mijn principes motiveren en vormen mij. Ik probeer geregeld te reflecteren of datgeen wat ik doe (en wat wij doen als samenleving) zich verhoudt tot de principes waar ik achtersta en andersom. Ik geloof in gelijkwaardigheid, diversiteit en het recht van ieder mens op een menswaardig bestaan ongeacht zijn achtergrond.

Ik draag graag bij aan emancipatoire bewegingen en projecten gericht op het tegengaan van onderdrukking, onrecht en allerlei vormen van uitsluiting en discriminatie. Ik denk graag mee met anderen aan oplossingen en geloof in de kracht van solidariteit en samenwerking. 

Links:

Wil jij jouw verhaal vertellen,

of heb je een vraag?

bottom of page