top of page
_RML7731.jpg

Jacques

Beemsterboer 

VERHALEN

Mijn naam is Jacques Beemsterboer, 65 jaar oud en gehuwd met Wanda Avenarius. Wij wonen in Doesburg sinds 3 jaren nu, daarvoor 32 jaar in Hoorn. Het grootste deel van mijn werkend leven was ik uitvaartverzorger, beveiliger op Schiphol is ook een aantal jaren mijn beroep geweest.

Tot 2 december 2006 bestond ons gezin uit vader, moeder en twee opgroeiende dochters, helaas werd op die datum te Amsterdam onze jongste met messteken vermoord. Na een moeizame drie jaren beëindigde Nadine haar relatie met Gerold O. Deze kon dit niet verkroppen en besloot dat zijn geliefde niet verder mocht leven.

De abrupte dood van ons kind leidde ertoe dat wij een stichting hebben opgericht, de Nadine Foundation ‘tegen geweld’. Vanuit de stichting zetten wij evenementen op en traden wij in contact met de media. Er kwam een DVD op de markt en Wanda schreef in 2009 een boek. “Mam, ik bel je zo terug” is de titel, ontleend aan de laatste woorden die zij van onze dochter vernam.

“De abrupte dood van ons kind leidde ertoe dat wij een stichting hebben opgericht, de Nadine Foundation.’’

Naast de Nadine Foundation is nog een stichting actief: de Stichting Herstel in Beeld. Wij verzorgen lezingen voor gedetineerden, maar ook voor medewerkers in het gevangeniswezen, de reclassering, het OM, de politie en Jeugdzorg. Wij onderschrijven nadrukkelijk het nut van herstelrecht en zullen daar waar mogelijk, door het vertellen van het verhaal over de moord op Nadine, trachten bij daders slachtofferbewustzijn - en bij medewerkers herstelgericht werken als begrip te bevorderen.

Contact met de stichting Herstel in Beeld en boekingen:

Jacques Beemsterboer, +31 627265357, info@nadinefoundation.nl

Links:

Wil jij jouw verhaal vertellen,

of heb je een vraag?

bottom of page